Sunday, June 27, 2010

Alles over het vergulden: Headbands 2The headbands are now finished with a 0.3 mm piece of gold leather (see variations in gold finishing 1). This give's a very good finishing of the spine when the book is open and at the end of the headband.

De kapitaalbanden zijn nu afgewerkt. Hiervoor is er een 0.3mm dik stukje goudleder gebruikt (zie hiervoor variations in goldfinishing 1). Hierdoor wordt de rug mooi afgewerkt (de rug wordt deels zichtbaar wanneer het boek geopend wordt) en bovendien wordt de kern (hier een lederen/perkamentenbandje) dat aan de zijkanten zichtbaar blijft eveneens afgewerkt met het goudleder.

Sunday, June 20, 2010

Alles over het vergulden: Headbands
Sewing headsbands: I use the same genuine goldwire for this English style headband. Sewing is really not the correct word: because the metal (gold) in the wire it is more "folding".

Naaien van de kapitaalbandjes: Ik gebruik hiervoor dezelfde draad (met echt goud). Het kapitaalbandje is in Engelse stijl. "Naaien" is niet het juiste woord. Door de aanwezigheid van metaal (goud) in de draad wordt de kapitaalband eigenlijk meer "geplooid".

Sunday, June 13, 2010

Alles over het vergulden: Secondary sewing.


This secondary sewing (also mentioned by Marc Cockram) is done with genuine goldthread for embroidery from Benton & Johnson. Because a part of the thread is a metal (gold) this is very dificult to handle for sewing on a book. But it looks good.

Dit "tweede naaisel" (ook te vinden bij Marc Cockram) is uitgevoerd met borduurdraad gemaakt of echt goud (van Benton & Johnson). Omdat deze soort draad metaal (goud) bevat is het moeilijk te hanteren voor het naaien van boeken. Het metaal is veel minder flexibel dan linnen. Maar het is een mooie toevoeging.

Sunday, June 6, 2010

Alles over het vergulden: Forwarding

A new project: for a competition I will bind the book: "Alles over het vergulden & recepten voor boekbinders" by" Arethusa Distelkamp Pers" from the famous gilder Geert Van Daal. The book was deliverd in loose sheets. I decided to forward the book as what I call: a "Cockrambinding".
Mark Cockram is a bookbinder in London who is not only a gifted teacher but also a great Designer bookbinder who devolops new paths in bookbinding. I was lucky enough to follow a workshop with him on this kind of binding. For this kind of forwarding he uses some techniques on French style bookbinding, English style bookbinding and restauration mixed with his own variations.
You can find a good manual (labels: forwarding and forwarding 2) on his great blog: http://www.studio5bookbindingandarts.blogspot.com/

After forwarding the book will finished with different variations on Gold Finishing which I will explain later on this blog.

Een nieuw project: voor een wedstrijd zal ik het boek: "Alles over het vergulden & recepten voor boekbinders" door "Arethusa Distelkamp Pers" van de beroemde vergulder Geert Van Daal inbinden. Het boek is aangeleverd in losse vellen. Ik heb besloten om het boek in te binden als een "Cockrambinding".
Mark Cockram is een boekbinder in Londen, die niet alleen een begenadigd docent is, maar ook een groot kunstboekbinder die nieuwe paden durft te bewandelen. Ik had het geluk om een workshop van hem te mogen volgen over deze bindwijze. Voor deze bindwijze gebruikt hij een aantal technieken van de Franse stijl, Engels-stijl en van restauratie. Deze vermengd hij met zijn eigen ontwikkelingen.
U kunt een goede handleiding (labels: forwarding en forwarding 2) vinden op zijn geweldige blog: http://www.studio5bookbindingandarts.blogspot.com/

Na de "forwarding" zal het boek afgewerkt worden met verschillende variaties van vergulden die ik ten gepaste tijde zal posten op deze blog
.