Sunday, February 26, 2012

Bird in a golden cage: Golden bars

 

Wanneer alles droog is wordt het geheel licht opgeruwd met staalwol.

When everything is dry, the whole is slightly roughened with steel wool.


Op dit papier wordt het goud aangebracht.


At the paper, the gold is applied.
 Als basis gebruik ik een Japans papier. Dit papier is tegengekleefd  met een open gaasweefsel. Deze combinatie geeft een zeer sterk resultaat.

I use a Japanese paper. This paper is adhered to an open fabric. This combination gives a very strong result.

Sunday, February 19, 2012

Bird in a golden cage: start off


 Voor deze tentoonstelling is er een gezamenlijk project uitgewerkt tussen Nicole van der Schaaf en  mezelf: A bird in a golden cage. Op de foto hierboven is het grafisch werk van Nicole van der Schaaf te zien, dat haar inbreng is in het gezamenlijke werk. Volgende week meer,...

For this exhibition there is a joint project developed between myself and Nicole van der Schaaf: A bird in a golden cage. In the photo above is the graphic work of Nicole van der Schaaf: her contribution in the joint work. Next week more,...


Nog tot half mei 2012 is in de galerij van Meander Medisch Centrum ( Afdeling Elisabeth ) Ringweg Randenbroek, 110 te Amersfoort een zestal boeken te zien van Handboekbinderij Toon Van Camp. Deze tentoonstelling met o.a. ook werk van Drs. Nicole van der Schaaf is georganiseerd door Kunst + Vliegwerk (zie http://www.kunstenvliegwerk.info).


Until mid-May 2012 there is, at the gallery of Meander Medical Centre (Department Elisabeth) Ring Randenbroek, 110 in Amersfoort to see half a dozen books of Hand Bookbinding Toon Van Camp. This exhibition also with work of Drs. Nicole van der Schaaf is organized by Art + Vliegwerk (see http://www.kunstenvliegwerk.info).

Sunday, February 12, 2012

The knight of the folding-stick: Finished binding


Buitenzijde.

Outside.Binnenziide.
Inside.


De "rod" ondersteund het openen van de concertina.
The "rod" support to the opening of the concertina.


Afgewerkte binding: met handvat, handig om mee te nemen.
Finished binding: with handle, convenient to "take away"

Sunday, February 5, 2012

A Knight of the folding-stick: Puzzling.


 De schutbladen: Voor de schutbladen is er gebruik gemaakt van een materiaaldruk. Deze werd  gemaakt van een soort boombast. Het papier is een handgekleurde bugra.

The endleaves: For the endleaves, there is printed a kind of tree barkk. The paper is a hand colored Bugra. Het afgewerkte boekblok. Aan de rugzijde is de concertina gedeeltelijk te zien.
The finished bookblock. At the back you can see the concertina in part.

De afgewerkte omslag.

The finished cover.