Sunday, July 16, 2017

Period style binding 19th centuryVoor het antiquariaat  Lux Judaica heb ik bovenstaande patiënt  (dat trouwens een prachtig manuscript bevat uit 1845) herbonden. Deze binding is een refereert op discrete manier naar de stijl die toen gangbaar was. Zie foto's onder.

For the antiquarian bookseller  Lux Judaica I have rebound the above patient (which contains a beautiful manuscript from 1845). This binding is a discrete period style binding. See pictures below.

Sunday, July 2, 2017

Repro's for Maagdenhuis Museum: finished books
De boeken worden geïnstalleerd in de voorzitterskamer van het museum.
The books are installed in the museum. De boeken worden bekleed in Harmatan finest.
The books are been covered in Harmatan finest.