Sunday, July 28, 2013

Boxes: a protecting box for De Bruycker


Er zijn over het algemeen 2 soorten handboekbinders te onderscheiden: De eerste groep legt zich toe op het binden van boeken (in allerlei uitvoeringen), de tweede groep legt zich toe op het vervaardigen van dozen en kartonage. Ikzelf hoor duidelijk tot de eerste groep en voel mij als een vis in het water bij het binden. Dozen zijn altijd niet zo mijn ding geweest. Maar in het voorjaar vond ik een nieuwe methode (en een nieuw materiaal) voor  het vervaardigen van klassieke dozen. Hierdoor werd het resultaat opmerkelijk verbeterd en voel me net iets meer een dozenman. Bovenstaande foto's zijn van een bijzonder grote overslagdoos voor een bijzonder mooi boek over Jules De Bruycker dat ik gebonden had.

There are generally two  types of bookbinders: The first group do focuses on the binding of books (in all versions), the second group do focuses  on the manufacture of boxes and kartonage. I can count myself clearly to the first group and feel like a fish in water in binding books. Boxes are not always my thing. However, in the spring, I have found a new method (and a new material) for the manufacture of conventional boxes. The results improved remarkably and i feel just a little more a "boxman". The above photos are of a particularly large protectionbox for a very nice book about Jules De Bruycker that i bound.

Saturday, July 6, 2013

Workshops 2013: Some impressions

Enkele resultaten van de deelnemers.

Some results of the participants.Een beetje retoucheren kan al eens noodzakelijk zijn.

A little retouching can be necessary.


Vorige maand vond de workshop Engels vergulden plaats. Jo De Vylder van Foedraal Consulting bezorgde me bovenstaande foto's.

Last month i did give a workshop about gilding . Jo De Vylder of Foedraal Consulting gave me the above pictures.