Sunday, June 30, 2013

Reliure Hollandaise: Finished binding


Tenslotte enkele foto's van de afgewerkte binding. Omdat ik in mijn haast vergeten was ze zelf te maken, heb ik hier de foto's gebruikt die de klant nadien heeft gemaakt. Waarvoor dank.

Finally some pictures of the finished binding. Because in my haste I forgot to make the final pictures I have used here the pictures that the customer has made ​​afterwards.

Sunday, June 23, 2013

Reliure Hollandaise: assembling book & cover


Duidelijk zichtbaar is hier het schutblad met een Z constructie om de spanningen op te vangen bij het openen.

Clearly visible here is the paste down with a Z structure in order to catch the tension when opening the book.


De montage van de lederen sluitriempjes.

The installation of the leather straps.


Het boekblok wordt in de omslag gepast. De verbinding tussen beiden bestaat hoofdzakelijk door het gedeeltelijk doorrijgen van  de perkamenten naailinten.

The book block is fitted into the cover. The connection between them  is mainly made by partially lacing on  the parchment sewing ribbons.Sunday, June 16, 2013

Reliure Hollandaise: Cover & title


Verder is de titel  zwart aangebracht.
In addition, the title is made ​​black.De omslag wordt vervaardigd uit perkament & voorzien van een extra zuurvrij vel Griffen Mill papier. Vooraan worden er "yappen" voorzien, een soort overstekende vouw ter bescherming.

The cover is made ​​of parchment and an extra sheet Griffen Mill acid-free paper. At the front there are made "yapps", a kind of  folded turn-in  to give extra protection.

Saturday, June 8, 2013

Reliure Hollandaise: Headbands
In deze variatie wordt een extra perkamenten lintje aangebracht dmv een 2de naaing.

In this variation, an additional parchment ribbon is affixed ​​by a 2nd sewing.Volgende stap: de kapitaalbandjes. Hier uitgevoerd met een zwart linnen draad. De kern bestaat uit kalfsleder met perkament versterkt.

Next step: the headbands. Here, carried out with a black linen thread. The core is made  of calfskin reinforced with parchment.

Sunday, June 2, 2013

Reliure Hollandaise: Sewing
Genaaid boekblok.
Sewn bookblock.


Een oude boekbinderstruc: naai in tegenlicht. Zo worden de naaigaten mooi zichtbaar.
An old trick, sewing in backlight. Thus, the sewing holes are getting nicely visible.Het boek wordt vervolgens genaaid.
Sewing the book.


Eerst wordt het boekblok samengesteld. Perkamenten naailinten worden gesneden. schutbladen voorbereid.
First, the book block is  composed. Parchments sewing ribbons are cut and flyleaves prepared.