Sunday, September 29, 2013

Who's afraid of some genuine gold: Gilding in-pression

Begin 2013 verscheen er een artikeltje van mijn hand, in het tijdschrift van Stichting Handboekbinden, Zie ook:  http://www.stichting-handboekbinden.nl/site/ . Bedoeling van het artikeltje was om het koudwatervrees weg te nemen, dat er nog steeds tegenover het vergulden bestaat. Er worden enkele eenvoudige verguldtechnieken beschreven.

In early 2013, there appeared an article by me, in the journal of Stichting Handboekbinden, see also:  http://www.stichting-handboekbinden.nl/site/  . The purpose of the article was to encourage gilding, by describing simple gilding techniques..

Saturday, September 21, 2013

Liberating bookdesign: Only 1 of the 1001 possibilities

 Zo kan ieder in absolute vrijheid zijn eigen boekontwerp maken. Hierboven juist 1 van de 1001 mogelijkheden.
 
Thus, everyone could be making his own bookdesign in absolute freedom. Just above one of the 1001 possibilities.Verder zijn er ook enkele stukken voorzien van betiteling.

There are also some pieces with the titel of the book.


Omdat niet iedereen beschikt over decoratief magnetisch materiaal heb ik bij het boek enkele decoratieve magneten toegevoegd. Deze kan men naar hartenlust gebruiken om op de band aan te brengen.

Because not everyone has decorative magnetic material I added some decorative magnets with the book. This can be used to your heart to apply on the bookbinding.


Sunday, September 15, 2013

Liberating Bookdesign: Gilding the boards
De borden zijn verguld met 23,5 kt bladgoud.Vervolgens zijn ze gemonteerd. Het boek is nu klaar om een bandontwerp te krijgen. Dit de opdracht voor de eigenaar/lezer. In principe kan elk magnetisch object aangebracht worden, zelfs de befaamde koelkastmagneetjes. Bij het boek horen echter aangepaste magneetjes, maar daarover meer in de volgende post.

The boards are gilded with 23.5 kt gold.Next they are mounted. The book is now ready to get a design.  This is the order for on behalf of  the owner / reader. In principle, any magnetic object  can be used  ​​even the ordinary  refrigeratormagnets. The book, however, have custom made magnets, but more about that in the next post.


Sunday, September 8, 2013

Liberating Bookdesign: the spine


De rug wordt vervolgens aan het boekblok gemonteerd.
The back is then mounted to the book block.


 

De rug betsaat uit een "rod" en is bekleed met geitenleder van Alran.
The back is made of a "rod" and is covered with goatskin of Alran

Monday, September 2, 2013

An unexpected changeEen ietwat onverwachte wending,...Sinds vandaag ben ik ook docent aan de afdeling handboekbinder/manueel vergulder van TNA, de Londenstraat. Voor meer info over deze opleiding zie http://www.tna.be/studeren/secundair-volwassenenonderwijs/manueel-boekbinder

Uiteraard blijf ik ook mijn eigen handboekbinderij behouden.

A somewhat unexpected change ... Since today, I am also a teacher at the department: bookbinder / manual gilder of "TNA, de Londonstraat". For more information on this program see:
http://www.tna.be/studeren/secundair-volwassenenonderwijs/manueel-boekbinder

Of course I keep active at my own bindery.