Sunday, February 27, 2011

K118: Covering & Finishing
Voor het bekleden heb ik kangoeroeleder gebruikt met een "shrunken grain". Deze soort heeft een uitgesproken "nervatuur" aan de haarzijde. Het kangoeroeleder wordt gemaakt van in het wild levende dieren waardoor littekens en onevenheden er eigen aan zijn. Een groot voordeel is dat dit soort leder de naam heeft om extreem sterk te zijn.
Voor de decoratie is er gebruik gemaakt titelvergulden op de rug en een paneelstempel en kader op de platten. Alle decoratie in blinddruk.

For the covering I used kangaroo leather with a "shrunken grain". This leather has a distinct grainside. Because the kangaroo leather is made from wild animals , scars and marks are inherent. A big advantage, is that this type of leather has the reputation to be extremely strong.
For the decorations, I used atitle on the spine and a panelstamp on the boards. All the decoration are made by blindtooling.

Sunday, February 20, 2011

Workshop 2011 update
Afgelopen weekend vond de laatste dag van de workshop "Introductie in modern en klassiek sneevergulden" plaats. IJverige cursisten aan het werk op bovenstaande foto's.

De definitieve data's voor de zomerworkshops 2011 staan nu ook vast:
  • Workshop "Cockrambinding": zaterdag 9 juli 2011, zaterdag 13 augustus 2011, zaterdag 10 september 2011. Telkens van 14 tot 17 uur.
  • Workshop "Singlehingebinding":zaterdag 9 juli 2011, zaterdag 13 augustus 2011, zaterdag 10 september. Telkens van 9 tot 12 uur.
Last weekend was the last day of the workshop "Introductie in medern en klassiek sneevergulden" . Diligent students at work on the pictures above.

The final dates for the 2011 summer workshops are now know:
* Workshop "Cockrambinding ": Saturday, July 9, 2011, Saturday, August 13, 2011, Saturday, September 10, 2011. Each day from 14 to 17 hours.
* Workshop "Single Hing Binding ": Saturday, July 9, 2011, Saturday, August 13, 2011, Saturday, Sept. 10. Each day from 9 to 12 hours.

Sunday, February 13, 2011

K118: Board attachmentDe borden zijn samengesteld borden. Hiervoor worden 1,6 mm kartons op elkaar gekleefd. Aan elke zijde worden registerpapieren gekleefd. Nadien worden de borden geschuurd. Tenslotte worden de borden met de touwen en de perkamenten flapjes vastgemaakt aan het boekblok. De flapjes worden deels onderaan en deels bovenaan het bord bevestigd.

The boads are laminated boards. For this purpose 1.6 mm cartons are glued together. On either side of teh boards are papers glued. Afterwards the boards are sanded. Finally the cords and parchment flaps toare used attached the boards to the book. The flaps are placed partly underneath and partly above to boards.

Sunday, February 6, 2011

K118: Linings


Op de rug wordt een laag Fraynot aangebracht en vervolgens perkamenten stroken. Deze stroken worden voorzien van flapjes waaraan de borden later worden bevestigd.

As spine lining I use Fraynot. A second lining is made of vellum. The vellum is provided with flaps for the board attachment.