Saturday, April 15, 2017

several series


Een onderdeel van het werk in de handboekbinderij is het binden van kleine series. Hierboven enkele recente werken.

A part of the work in the workshop is to bind small series. Above, some recent work.

No comments:

Post a Comment